Často kladené dotazy
Sem vložte podnadpis

Spoustu užitečných informací se dozvíte ve videorozhovoru s Ivanem Rybjanským, který Somavedic vynalezl

Další časté otázky...

Není uranové sklo zdraví škodlivé?

Ze získaných podrobných údajů o výrobě uranového skla (množství skla, obsah uranu v různých šaržích a účel použití jednotlivých druhů skla) a z provedených šetření SÚJB (Státní ústav pro jadernou bezpečnost) jednoznačně vyplývá, že legislativní kritéria ochrany jednotlivce i společnosti před škodlivými účinky používání uranového skla nejsou v ČR překračována.


Po zapnutí Somavedicu jsem unavený a necítím se dobře. Co mám dělat?

Častou příčinou je nedostatečný pitný režim. Ideální je nakoupit balenou vodu (6 x 1,5 litr. neperlivé vody) a každé ráno v 6 hodin vypít s citrónem 2 - 3 dcl nebo hned jak vstanete. Zbytek láhve vody dopijte ještě ten den. Ideální také bude balenou vodu umístit u Somavedicu. Voda vyplaví z těla zátěže a celkový průběh detoxikace bude mnohem příjemnější a účinnější. Pozor na kávu, která silně odvodňuje a je třeba doplnit tělu trojnásobek objemu kávy vodou. Pokud se i po několika dnech stav nezlepší, tak nás prosím kontaktujte.


Kam nejlépe umístit Somavedic? 

Ideální umístění je uprostřed bytu, v případě jednopatrového rodinného domu pak v přízemí. Někdy si Somavedic "sám řekne", respektivě člověk intuitivně vycítí, kam jej umístit. Nedoporučuje se dávat přístroj pod postel nebo do vzdálenosti méně jak jeden metr od ní.


Měl by být Somavedic pořád zapnutý? 

Pro maximální využití účinků by měl být přístroj zapnutý pokud možno neustále. Odběr proudu je minimální - za měsíc nepřekročí 1 kWh, což při současných cenách el.energie činí přibližně 5,- Kč.


Co se stane s přístrojem po pěti letech používání?

Pro přístroje vyrobené od roku 2015 platí pětiletá garance funkčnosti a účinnosti. Pokud svítí veškeré led diody, funguje Somavedic na 100% i po této době. Pokud má zákazník zájem, je možné přístroj kdykoliv zaslat výrobci ke kontrole a otestování.  


Působení Somavedicu dosahuje až k sousedům, nebude na ně přístroj působit proti jejich svobodné vůli?

Především je nutné se zamyslet nad tím, co vlastně pojem "svobodná vůle" znamená. Definice svobodné vůle je následující: je to možnost člověka jednat na základě svých vlastních rozhodnutí, která nejsou determinujícím způsobem ovlivněna jinými (vnějšími) faktory. Kvantová fyzika ovšem říká, že všichni jsme součástí kvantového pole. Toto pole v sobě nese všechny informace od počátku věků. Je to pole, kde jsme obklopeni interagujícími částicemi a energiemi, které dokážou přenášet a sdílet informace na nekonečně velké vzdálenosti s nulovým časovým zpožděním. V kvantové fyzice prostor a čas, tak jak je známe, neexistují. Vše je tedy propojeno se vším, vše se vším souvisí!

Z této teorie pak jasně vyplývá, že neexistují žádné náhody a že vše se vždy děje z konkrétního důvodu. Pokud se tedy rozhodneme umístit domů Somavedic, který svými účinky dosahuje až k sousedům, je jasné, že i oni mají být v okruhu jeho působení.


Není cena za přístroje příliš vysoká? 

Kvalita našich produktů je pro nás zásadní, vkládáme proto do jejich výroby i odpovídající prostředky. Přístroje Somavedic jsou celé vyráběné ručně v Čechách, jejich převážná část je z ručně foukaného skla. Velkou investicí byl dlouholetý vývoj a výzkum u nás i v zahraničí a následné získání mezinárodních certifikátů. Mezi další výdaje naší společnosti, které se promítají do ceny výrobků, patří mzdové náklady, náklady za logistické služby, nemalou část tvoří daně. V ceně je též již zahrnuta prodloužená garance na 5 let.


Neznehodnocuje se varem kvalita "atlantikové" vody?  

Struktura "atlantikové" vody se varem bohužel mění, proto je lepší uvařit nejprve vodu (čaj, kafe apod.) a až pak jí dát na 5 minut upravit Atlantikem nebo Uranem.   


Proč je životnost Somavedicu taková, jaká je? 

Jedná se o předpokládanou životnost, vycházející z "trvanlivosti/životnosti" všech použitých materiálů a udržitelnosti energetického potencionálu, pro 100% fungování Somavedicu.  


Lze kameny z přístroje vyndat, čistit a nabíjet třeba na slunci? 

Kameny vyndat nelze a a ni to není potřeba. Připojením do elektrické sítě jsou neustále propojeny se zemí, se svým původním přirozeným prostředím, a energetické čištění a nabíjení tak díky tomu probíhá automaticky průběžně. 


Likviduje Somavedic viry,bakterie a parazity v prostoru, v těle nebo v obojím? 

Somavedic chrání organismy na buněčné úrovni, tzn. v těle. 


Jak přístroj rozpozná prospěšné bakterie v těle od těch neprospěšných? 

Vše, co existuje, má svojí specifickou frekvenci, tedy i bakterie. Když se do Somavedicu naprogramuje nějaká konkrétní frekvence, dojde tím k "zacílení" a následné eliminaci pouze baktérií vibrujících právě na této frekvenci. Všechny ostatní bakterie (na jiných frekvencích) nebudou působením přístroje dotčeny. 

Připravujeme (e)book