Váš košík

Váš košík je prázdný

Přidejte somavedic a zlepšete kvalitu svého života :)

Pokračovat v nákupu

Ověřené pozitivní účinky

Ověřené pozitivní účinky

1. Somavedic snižuje hladinu hs-CRP biomarkerů pro chronické záněty

Pomocí zkušebního panelu AgingSOSTM Jinfiniti Precision Medicine s 12 biomarkery byly analyzovány krevní vzorky od 24 dobrovolníků. Na základě údajů screeningu (čas 0) bylo 12 osob vybráno k účasti v následné studii. Deseti rodinám a dvěma manželským párům bylo dodáno 10 zařízení Somavedic Uran (V USA Medic Green Ultra). Zařízení byla umístěna v domovech účastníků. Po 2, 4 a 8 týdnech expozice zařízením byly v každém časovém bodě odebírány vzorky krve, a ty pak byly analyzovány pomocí stejných biomarkerů.

Klíčové poznatky

Graf

Střední hodnota a směrodatná odchylka biomarkerů v jednotlivých časových bodech. Čas 0 je před expozicí zařízením. 

2. Měření vlivu přístrojů Somavedic Amber na ionizaci vzduchu

Měření v zátěžovém prostředí hotelu Pytloun Grand Hotel Imperial v Liberci, provedená ve dnech 15.12.2020 a 18.1.2021 se zapnutými přístroji Somavedic Amber a 8.2.2021, které bylo provedeno bez přístrojů Somavedic tři týdny po jejich demontáži, ukázala, že tyto přístroje zvyšují ionizaci vzduchu. Průměrné zvýšení je více než dvojnásobné oproti hodnotám bez přístrojů Somavedic.

Klíčové poznatky

Porovnání naměřených koncentrací záporných iontů ve všech měřících bodech s přístroji Somavedic Amber a bez nich

Porovnání naměřených koncentrací záporných iontů ve všech měřících bodech s přístroji Somavedic Amber a bez nich

Ve všech měřených bodech byly naměřeny vyšší průměrné koncentrace záporných iontů s přístroji Amber než bez nich.

Zprávu vypracoval: Ing. Jiří Landa, Ph.D.
Zabývá se matematickým modelováním, zejména modelováním šíření radionuklidů v životním prostředím a jejich dopadu na člověka.

3. Omezení vlivu vyzařování mobilních telefonů

Posouzení vlivu vyzařování běžně používaných mobilních telefonů na regeneraci buněk, hojení poškození fibroblastů pojivových buněk a tvorbu superoxidových aniontových radikálů funkčních neutrofilů při oxidačním poškození. Somavedic Amber dokáže snižovat působení záření z mobilních telefonů na buňky.

Omezení vlivu vyzařování mobilních telefonů

Výsledky jednoho reprezentativního experimentu ukazují, že Somavedic Amber působí na obal nebuněčného prostoru ve vrstvách fibroblastů pojivových buněk migračně a proliferačně.

  • Modré body = kontrolní buňky neexponované zářením
  • Zelené body = buňky exponované a chráněné zařízením Amber
  • Žluté body = buňky exponované a nechráněné

Klíčové poznatky

Regenerace buněk, hojení poškození fibroblastů pojivových buněk a aktivita funkčních neutrofilů jako prvotní ochrany imunitního systému proti invazivním mikrobiologickým patogenům, je mobilními telefony znatelně snižována. Používáním zařízení Amber je možné nežádoucí účinky tlumit. Na základě výsledků obou testů lze používání modelu Amber pro omezení vlivů vyzařování mobilních telefonů doporučit.

Průměrné hodnoty všech měření jsou v příslušných barvách vyneseny tečkovaně. Z přímého porovnání se situací bez ochrany je zřejmý ochranný účinek přístroje Amber vůči záření mobilních telefonů.

Mikrograf regenerace buněk, resp. hojení poškození po 16 hodinách nebo migraci a proliferaci fibroblastů pojivových buněk

  • (A) neexponovaná kontrolní kultura
  • (B) kultura exponovaná zářením mobilních telefonů bez ochrany
  • (C) kultura exponovaná zářením mobilních telefonů s ochranou přístrojem Somavedic Amber.

Povšimněte si nebuněčných prostorů v husté buněčné vrstvě.

4. Pozitivní účinky na kardiovaskulární a nervovou soustavu

Spolupráce na vývoji chytrého terapeutického zařízení v rámci přístupu vědecké medicíny. Měření klidového, stresového a spánkového krevního tlaku

Klíčové poznatky

Předklinický výzkum dospěl k poznatkům předpokládaným na základě několikaletého pozorování účinků Somavedicu jeho výrobcem a uživateli. Kauzální přístup hodnotí všechny případy samostatně, bez statistického vyhodnocování.

Ikona - pozitivní účinek na kardiovaskulární soustavu

Somavedic má pozitivní účinek na kardiovaskulární soustavu.
Vysoký krevní tlak klesá (v 7 případech), nízký krevní tlak se ve 12 případech zvyšuje.

Ikona - nízký krevní tlak

Somavedic má pozitivní účinek na nervovou soustavu.
Ve 4 případech byl zjištěn mimořádně pozitivní účinek na psychickou pohodu.

Ikona - pozitivní účinek na psychickou pohodu

Byl zjištěn téměř obecný pozitivní účinek přístroje Somavedic na fyzickou a psychickou pohodu osob.

Ikona - pozitivní účinek na fyzickou a psychickou pohodu

Pozitivně se změnila délka a kvalita spánku.

5. Zlepšení kolísání srdečního tepu, oběhu a vnitřní rovnováhy

Testy zařízení Somavedic a jeho ochranného působení na tělo člověka při elektromagnetickém záření (z telefonů, Wi-Fi atd.) měřením kolísání srdečního tepu jako zkušební diagnostické metody.

Klíčové poznatky

Užíváním zařízení Somavedic Sky, Uran, Amber a Traveler dochází k prokazatelnému zlepšení variability srdečního tepu u 80 % zkoušených osob. Má příznivý účinek také na srdeční oběh a pomáhá autonomní nervové soustavě udržovat vnitřní rovnováhu. Výsledky měření ukazují pozitivní účinek Somavedicu zvyšující se s délkou doby užívání.

Před

Variability srdečního tepu - před použitím přístroje Somavedic

Po

Variability srdečního tepu - po použití přístroje Somavedic

6. Významné zlepšení sedimentace

Zkoumání účinku Somavedicu v souvislosti se zátěží EMF analýzou červených krvinek v temném poli, expozicí zkušebního subjektu 90 minutami v poli Somavedicu.

Klíčové poznatky

Všichni pacienti v počátečním vyšetření měli sedimentaci erytrocytů v různých fázích a poruchu regulace. Po terapii zařízením Somavedic vykázali všichni pacienti znatelné zlepšení sedimentace, subjektivně se cítili odpočatí a v dobré kondici.

Před

Sedimentace erytrocytů před použitím přístroje Somavedic

Po

Sedimentace erytrocytů po použití přístroje Somavedic

Mezinárodní společnost pro výzkum elektrosmogu IGEF

Ochrana proti EMF

EMF neboli elektromagnetická pole jsou dnes prakticky všude přítomná – v našich domovech, školách, na pracovištích.
S exponenciálním růstem připojovaných zařízení je důležitější než kdy jindy zvýšit pozornost vůči veškerým konvenčním vyzařujícím technickým prostředkům.

DALŠÍ INFORMACE

Strukturovaná voda

Strukturovaná voda (neboli hexagonální) je voda, která se nalézá v přírodě a v našich buňkách. Jde o biologicky nejpříznivější stav vody. Bohužel stárnutím dochází ke ztrátě strukturované vody z lidského těla. Somavedic dokáže měnit strukturu vody bez jakéhokoliv styku s ní.

DALŠÍ INFORMACE

Volné radikály

Oxidační stres je vychýlení stavu volných radikálů a antioxidantů v těle z rovnováhy, což vyvolává poškozování buněk a tkání. Velké množství vědeckých poznatků ukazuje, že dlouhodobě působící oxidační stres podporuje celou škálu chronických stavů. Somavedic eliminuje nežádoucí přebytky volných radikálu během spánku.

DALŠÍ INFORMACE

Somavedic snižuje hladinu chronických zánětů v těle

Somavedic snižuje hladinu hs-CRP biomarkerů pro chronické záněty.

Vliv Somavedicu na množství záporných iontů

Měření vlivu přístrojů Somavedic Amber na ionizaci vzduchu v hotelu Pytloun Grand Hotel Imperial v Liberci

Předklinické zkoumání účinnosti Somavedicu

Výsledky ukazují pozitivní účinek na kardiovaskulární a nervovou soustavu a na zlepšení kvality a délky spánku.

Mezinárodní společnost pro výzkum elektrosmogu IGEF

Zpráva o biofyzikálním zkoušení ochranného účinku zařízení Somavedic v expozici elektromagnetických frekvencí

Pilotní case-cohort epidemiologická studie

Výzkumný ústav balneologický

Poznejte naše modely

e-shop