Reference modelu Medic od Teal Swan

Zde jsou informace k Somatexu (původní název Somavedicu)... 

Je několik důvodů proč zařízení Somatex funguje. Ve zkratce, kamkoliv se Somatex umístí, ovlivňuje zde disharmonické a stagnující energetické vzorce.

Země, která je ve své podstatě živoucí organismus, není vždy (všude) jen v souladu. Jako každý organismus, má i ona své oblasti "nemoci" a "zdraví". Těm disharmonickým oblastem říkáme geopatogenní zóny. Když se organismy, které žijí na Zemi (jako lidé), dostanou do těchto oblastí, celková energie těchto "míst v nesouladu" ovlivní tyto organismy tak, že budou také "v nesouladu". Nejvíce ze všeho ovlivňují imunitní systém. Tento stav "v nesouladu" způsobuje kolísání magnetického pole Země a jejích meridiánů (.., že magnetické pole Země a její meridiány kolísají), což způsobí nemoc nebo jiné symptomy, které organismu v tomto místě neumožňují být v pořádku. Také energie, která proudí ze středu Země se projektuje do vzorců, které neumožňují život na povrchu Země. V některých místech je tato energie proudící ze středu Země mnohem blíž jejímu povrchu a to vytváří geopatogenní zónu. Tyto geopatogenní zóny živým organismům na povrchu Země nepřispívají. V těchto případech způsobuje umístění Somatexu do tohoto místa "restrukturalizaci" nezdravých energetických vzorců, takže organismus vliv (škodlivý) nepocítí. Umělé předměty (nepřírodní) a rušivé vlivy mohou také způsobovat geopatogenní zóny.

Všimla jsem si, že Somatex pracuje nejlépe uvnitř budov. Budovy jsou ovlivněné geopatogenními zónami, ale také čímkoliv, co se v té budově stalo a způsobem, kterým byly navrženy. Některé návrhy domů tvoří prostory "stagnující" energie. Somatex v těchto budovách vytváří zdravé prostředí. Zabraňuje stagnování energie. Stagnující energie může člověka značně ovlivnit. Když se v domě stane něco jako sebevražda apod.. Frekvence extrémní energie této události se k tomu domu "přilepí". Energetický vzorec, který je zde otištěn, lidi výrazně ovlivňuje. Somatex tyto energetické vzorce neutralizuje. Neodstraní je, ale neumožní tomuto energetickému vzorci, aby se dostal k lidem, kteří jsou v prostoru, kde je umístěn. Je to jako "štít". Když je řeč o štítu, lidé jsou velice ovlivněni elektronikou v domě a WiFi (internetem). Osobně jsem pozorovala, jak Somatex tvoří ochranný štít před zářením z elektronických zařízení a restrukturalizuje vzorce, které z nich proudí, takže zbytek místnosti a lidé v té místnosti nejsou těmito potencionálně škodlivými proudy zasaženi (ovlivněni).

Toto zařízení se zdá být velmi účinné, když se umístí do vzorce, kterému říkáme radiace. Bylo by zajímavé pozorovat vliv obrovského Somatexu, který by byl umístěn do velké geopatogenní zóny jako je Hiroshima. Velice by mě to zajímalo.

Ráda bych viděla (pokud by někdo někdy dokázal postavit Somatex pod vodu), zda by se jeho účinky zvětšily pomocí vody a zda by pak měl vliv na rify (útesy) pod vodou atd.

Je to jako kdyby toto zařízení vytvářelo "Schumannovu vlnu", která umožňuje buňkám a energetickým vzorcům vašeho těla uchovat si jejich vlastní vibrační frekvenci. Umožňuje homeostázu. Moje osobní nejoblíbenější využití tohoto zařízení je pro elektromagnetický smog. Několikrát jsem toto zařízení pozorovala, jak neutralizuje elektromagnetický smog. A pro tento účinek (neutralizaci elektromagnetického smogu) jsem se rozhodla jej u sebe doma používat. Nazvala jsem jej (dala jsem mu přezdívku) harmonizér... Protože kdybych měla shrnout jeho použití, toto je to, co dělá... Harmonizuje energetické vzorce.

S láskou Teal

www.tealswan.cz / www.tealswan.com