Reference o Somavedicu od Jirky K.

Co to je Somatex? (původní název Somavedicu)

Co to je Somatex? Někde se píše, že je to přístroj. To mi nesedí, je to asi slovo použité, aby se dalo nějakým způsobem začít popisovat situaci, ono se těžko hledá jiné slovo, přístupné "laické" veřejnosti, ale já s tímto slovem nesouzním. Stejně tak jako bych nemohl říci, že menhir je přístroj nejde mi to ani u Somatexu. J je pravda, že menhir nemá kabel, který by se dal do zásuvky, ale v tom je právě ten půvab. Menhir je uzemněný. Somatex není uzemněný a funguje i bez kabelu v zásuvce, bez uzemnění. Zastrčením kabelu do zásuvky se jen posílí jeho funkce, tj především se uzemní a jeho kameny začnou silněji "zářit" cca 10-15%. Ano kameny, jeho srdcem je přesná sestava drahých kamenů. A ve druhé řadě se rozsvítí prstenec diod, což můžeme brát jako doplňkový světelný efekt, ale má to také svůj skrytý význam.

Takže co to vlastně Somatex je. Já vidím, že je to malý přenosný menhir. Podle mého cítění a zkušeností je to harmonizér prostředí a energetický zářič. Jeho základní vlastnost je, že harmonizuje prostor cca do 50m kolem sebe, harmonizuje především patogenní zóny elektrosmog a psychosomatické zóny. Všechny tyto zóny jsou všude kolem nás a také nás nepozorovaně někdy i pozorovaně, ale hlavně trvale negativně ovlivňují, v tom horším případě z nás pozorovatelně vysávají energii a následně i zdraví.

  • Patogenní zóny jsou přírodní a umělé - přírodní září ze země, často to ani netušíme a někdy je i složité se jim vyhnout, umělé si vyrábíme lidskou činností, každý výkop, každé potrubí, každý kabel v zemi má svoji zónu. (také vysoké napětí, trafostanice...)
  • Elektrosmog si vyrábíme lidskou činností, kabely ve zdi, zásuvky, každý přístroj na elektřinu něco vyzařuje a v poslední době si to stále vylepšujeme úsporná světla(zářivky), mobily, wifiny a podobné vymoženosti nám čím dál více protkávají životní prostor.
  • Psychosomatické zóny si vytváříme lidskou činností a jsou to energetické stopy, které po sobě každý člověk zanechává. A někdy jsou to stopy pěkně "husté". Zvláště zřetelné jsou tyto stopy po lidech negativních, nenávistných, závistivých, ale často i po lidech slabých a málo sebevědomých, na které se kdeco nachytá a pak to za sebou a kolem sebe zanechávají. A to mluvíme jen o nevědomých stopách, horší je nechávají-li lidé takové stopy vědomě a někteří to opravdu umí. Často jsou silné zóny pozůstatkem nějakých nepěkných hromadných činností či událostí.

Takže harmonizér slaďuje negativní frekvence uvedených zón do polohy, která s námi, tedy především s našimi těly (hmotným i nehmotným) není v disharmonii a neškodí nám.

Dlouhodobý pobyt v prostředí ovlivněném těmito zónami přináší pomalé, ale jisté zhoršování zdravotního stavu. Somatex pomáhá harmonizovat frekvence prvních dvou typů zón spolehlivě a pomůže nezhoršovat naše zdraví jejich vlivem, u třetího typu zón také, ale je to trochu složitější.

Zdálo by se tedy, že Somatex je pomocník, který za nás spoustu věcí, které by nám mohly škodit, vyřeší. A vlastně je to pravda, v případě první dvou typů a částečně i třetího typu. Ale v žádném případě za nás nevyřeší vše psychosomatické. Je spousta věcí, které si musíme vyřešit sami, to co je opravdový úkol-zkouška na naší cestě za nás žádný pomocník nevyřeší. Pomocník nám pomůže odstranit překážky, které by nás jen zdržovaly nebo zaváděly na slepou kolej při naší cestě, zpomalovaly při řešení úkolů, ale úkoly si musíme vyřešit každý sám. A Somatex je takový pomocník, pomůže fyzickému tělu, aby nerušilo svými "zbytečnými" problémy a umožní nám potkat se někdy až s velmi obtížnými úkoly-zkouškami, které by jinak asi zůstaly zamaskovány nebo překryty fyzickými problémy. I když někdy nové úkoly na sebe berou podobu a upozorňují na nevyřešené zátěže i fyzickými problémy. Často nás na nevyřešené úkoly Somatex upozorní a "tlačí" nás k jejich vyřešení, i když je třeba nechceme řešit nebo je záměrně odkládáme. J a to už je projev jeho funkce energetického zářiče. Každý jeho kámen má svoji přesnou polohu, frekvenci posílenou společenstvím ostatních kamenů a tyto frekvence ve vzájemné harmonii vyzařuje do okolí.

Takže kromě harmonizace negativních zón také probíhá jemné a něžné "léčení" drahými kameny. I když někdy upozornění na úkoly stojící ve frontě jsou drsnější než jemná. Pokud své úkoly nebo nevyřešené zátěže přehlížíme, dostane se nám upozornění, většinou ve formě tělesného nepohodlí. Ale tady už víme, že to není jen tak, ale že jsme přehlédli něco důležitého psychosomatického původu a týkajícího se jenom nás samotných. Skoro vždy jsou to nevyřešené zátěže a vztahy z minulosti. J v minulosti jsme něco nepěkného provedli a je třeba to napravit a to se vynořuje opakovaně a neustále, až do vyřešení. A protože hříchů v minulosti jsme spáchali všichni mnoho, vědomě i nevědomě, je to stále opakující se proces. Ale jestliže tato upozornění nepřehlížíme, tak upozornění formou fyzického nepohodlí nebývají nijak drsná. A abychom nepřehlíželi, v tom nám je Somatex výborným pomocníkem.