Reference Somavedicu od doktora Jana Lichnovského
Sem vložte podnadpis

Od mobilních telefonů, wifin, televize, počítačů a dalších. Prakticky se této expozici nelze vyhnout. Mnoho z pacientů rovněž má geopatogenní zátěž, která je rizikovým faktorem pro vznik mnoha degenerativních chorob. Došel jsem k závěru, že tuto situaci je nutno řešit již z preventivního důvodu. Výrobci elektronických přístrojů se samozřejmě o možných negativních účincích elektrosmogu nezmiňují.

Somavedic jsem viděl poprvé v Německu na kongresu bioresonanční medicíny, kde mě ještě až tak nezaujal, protože jsem měl orgonit. Postupně jsem ale došel k závěru, že potřebuji něco silnějšího a Somavedic sliboval i odrušení nejrůznějších negativních energií. Kdo pracuje s lidmi, ví, že někteří lidé jakoby z Vás vysávali energii. Když jsem pracoval v ordinaci od rána do večera, sám jsem cítil, že jsem u konce dne již vyčerpaný. Rozhodl jsem si pořídit Somavedic Medic, protože se mi zdál optimální pro mé potřeby a opíral se o klinické studie uskutečněné v Německu.

Moje osobní zkušenost je vesměs pozitivní. Nemohu objektivně posoudit, zda pociťuji nějaké zklidnění neurovegetativního systému, ale jednoznačně mohu říct, že po celodenní práci jsem unavený, ale běžně, určitě již ne vyčerpaný, takže bez obav zvládám více pacientů během pracovního dne, když je to nutné. Tento efekt bych vyzdvihl pro všechny, kteří při práci přicházejí do kontaktu s větším počtem lidí..

Somavedic Medic mám v ordinaci. Zaznamenal jsem, že citlivější pacienti, zejména ženy, se sami začnou vyptávat, co to je za světlo na mém stole, že to na ně působí velmi uklidňujícím dojmem. A tak se někdy stane, že si pacient odnese Somavedic ihned s sebou domů, jindy si jej objednají později. Zpětná odezva je velmi pozitivní. U malých dětí často přestanou noční děsy, což prakticky vylučuje placebový efekt, lidé se cítí klidnější a lépe spí. Postupně udávají i zlepšení vztahů v rodině, ale to vyžaduje určitý čas a nemohu se v tomto případě opírat o nějaký velký soubor lidí, abych toto objektivně zhodnotil. Reakce na Somavedic někdy přichází během několika dnů, jindy až po několika týdnech. Je to individuální. Zprvu může docházet k mírnému zhoršení zdravotních symptomů, které ale brzy odezní. Je to normální jev, když se v těle "něco děje" a k regeneraci dochází postupně.

Somavedic je určitě přístrojem pro 21 století, kdy civilizační faktory a zátěže zejména elektrosmogem stoupají do té míry, že adaptační mechanismy člověka již tyto zátěže nemohou zvládnout a ani na to nebyly fylogeneticky připraveny. Ochrana je dle mého názoru nezbytná a Somevedic je ideální volbou.


Somavedic Portable

Somavedic portable slouží jako mobilní ochrana. Portable položte přes noc na Somavedic a nabijte. Noste sebou v kapse. Vydrž je velmi individuální podle zátěže okolí.

484,00 Kč

Somavedic Medic Rubín

Záměrem bylo vytvořit model, který bude kromě standardních funkcí osvědčeného modelu Medic podporavat také duchovní růst, podněcovat láskyplnost a otevírat srdce. Rubín doporučujeme jako doplněk k modelům Medic 5G, Medic Uran, Medic Amber nebo Medic Gold. (více info)

14 520,00 Kč

Somavedic Medic 5G

Medic je pevným základem standardní řady a jeho použití je velice univerzální. Tento model je úspěšně využíván v místech, kde je potřeba harmonizovat prostor intenzivněji. Dokáže si poradit i s těžšími zátěžemi ve městech. (více info)

12 100,00 Kč

Somavedic Medic Amber

Medic Amber je nejvýkonnější a nejuniverzálnější standardně vyráběný Somavedic. Výkon tohoto modelu je 4x vyšší než u modelu Medic Uran. S přehledem si poradí prakticky s jakýmkoli zatížením prostoru, především se silným elektrosmogem. Samozřejmostí je také harmonizace vody. Tento jantarový fešák si získal věrné klienty prakticky okamžitě. (více info)

48 400,00 Kč

Somavedic Harmonie

Harmonie je určena především do menších domů a bytů na maloměstech a venkově. Oblíbená je také mezi staršími lidmi. Název napovídá, jaké má tento model zaměření.  (více info)

7 260,00 Kč

Somavedic Medic Kobalt

Tento model je postaven na pevném a osvědčeném základu modelu Medic. Jeho jádro bylo obohaceno o další kameny, které mají pozitivní vliv na psychiku, intuici a koncentraci. Kobalt by měl také pomoci při hledání cesty z depresivních stavů a lehkých psychických poruch. Rubín doporučujeme jako doplněk k modelům Medic 5G, Medic Uran, Medic Amber nebo Medic Gold. (více info)

14 520,00 Kč

Somavedic Medic Uran Mini

Tento model slouží jako ideální pomocník na cestách. Vhodný pro zapojení v automobilech, hotelových pokojích, ale také v místech, kde je velký pohyb lidí a mix energií, např. kanceláře, kavárny nebo restaurace. (více info)

9 680,00 Kč

Somavedic Quantum

Quantum je primárně určen do nemovitostí s četným pohybem lidí. Tento model nastoluje harmonické a vyrovnané prostředí, kterého je stále větší nedostatek. (více info)

7 260,00 Kč

Somavedic Atlantik

Atlantik harmonizuje strukturu, vlastnosti, paměť, hodnotu redox a energetický potenciál vody. Tento model je ideální prakticky všude, kde se pije pitná voda. Atlantikem ošetřená voda má optimální hodnoty pH a redox, je proto antioxidační, eliminuje nadbytečné volné radikály, dokáže významně odlehčit imunitnímu systému a posílit obranyschopnost buněk. (více info)

7 260,00 Kč