Reference modelu Medic Uran od Alejandra

"Nedávno jsem začal se Somavedicem a vnímám, jak se od sebe liší můj domov, moje auto a moje kancelář. Používám jej k harmonizaci struktury naší čisté vody a ke zmírnění zátěží od wifi stožárů a antén mobilních operátorů v našem sousedství. Tento produkt je úžasný a opravdu užitečný, protože my i mnozí lidé bojujeme s mnoha nemocemi a dysbalancemi.

V roce 2012 mi byla diagnostikována lymská borelióza a mám pocit, že tento produkt mi mohl pomoci urychlit proces zotavení a hojení. Vezměte prosím na vědomí, že se nejedná o zázračný lék, ale o mocný nástroj používaný ve spojení se správnou výživou a mineralizací, slunečním zářením, uzemněním, meditací / cvičením, láskyplnými vztahy a základním pochopením toho, jak EMF může poškodit imunitní systém. Zbytek dovolí vrozené moudrosti, kterou my všichni nosíme uvnitř, aby nás vedla živým uzdravením. Také používám Somavedic pro zvukovou terapii a práci s tělem.

Jsem hluboce vděčný vynálezci Ivanovi a Jurajovi za to, že nabídli tento cenný světelný disk, a všem lidem, kteří se podílejí na výrobě a montáži. "

Alejandro a rodina

SoundHealer, Florida