Často kladené dotazy


Měl by být Somavedic pořád zapnutý? 

Pro maximální využití účinků by měl být přístroj zapnutý pokud možno neustále. Odběr proudu je minimální - za měsíc nepřekročí 2 kWh, což při současných cenách el.energie činí přibližně 5,- Kč.


Co se stane s přístrojem po pěti letech používání?

Pro přístroje vyrobené od roku 2015 platí pětiletá garance funkčnosti a účinnosti. Pokud svítí veškeré led diody, funguje Somavedic na 100% i po této době. Předpokládaná životnost je 7 - 10 let. Pokud má zákazník zájem, je možné přístroj kdykoliv zaslat výrobci ke kontrole a otestování.  


Není uranové sklo škodlivé?

Ze získaných podrobných údajů o výrobě uranového skla (množství skla, obsah uranu v různých šaržích a účel použití jednotlivých druhů skla) a z provedených šetření SÚJB (Státní ústav pro jadernou bezpečnost) jednoznačně vyplývá, že legislativní kritéria ochrany jednotlivce i společnosti před škodlivými účinky používání uranového skla nejsou v ČR překračována. Skleněné korpusy Somavedicu vyrábí sklárna LASVIT AJETO glass v Lindavě, která dodržuje veškeré standarty bezpečnosti nařízené zákonem (Hodnocení vlivu uranového skla PDF). Uranové sklo se opět těší velké oblibě a je používané například v užitkovém designu.


Nenašli jste co jste hledali?